Контакти

 ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 'ИСПРОЕКТ'

адрес:

ИПП 'ИСПРОЕКТ' АД

гр.София 1233 ПК № 27

ул. 'Опълченска' №112 А

телефон: +359 (0)2 931 40 16

факс: +359 (0)2 931 02 58

e-mail: office@isproekt.com