ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 'ИСПРОЕКТ'

Повече от 50 години ИНСТИТУТЪТ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 'ИСПРОЕКТ' е водеща българска фирма в областта на комплексното планиране, проучване и проектиране на ново строителство; разширение, реконструкция и реновация на съществуващи сгради и съоръжения.

Фирмата е основана през 1948г. под името ПТТ 'Проект' към Министерство на пощите, а от 1972г. е преименувана на ИПП 'ИСПРОЕКТ' към новосъздаденото Министерство на информацията и съобщенията.

По проекти  на 'ИСПРОЕКТ' е изградена над 90% от Националната съобщителна система на страната.

Фирмата, като акционерно дружество е регистрирана през 1994г. и притежава собствена офис-сграда в град София.

ИПП 'ИСПРОЕКТ' е специализирана в проектирането на:

  1. Пощенски палати и технически сгради за далекосъобщителни съоръжения. Пощенските палати в Смолян, Бургас, Сливен, Варна, Благоевград, Пазарджик, Кърджали и много други градове в страната активно участват в пространственото и силуетно оформяне на техните центрове
  2. Административни сгради и бизнес центрове за продажба на телекомуникационни услуги, ISDN центрове
  3. Банкови сгради, офиси, парични салони, трезори. По проекти на 'ИСПРОЕКТ' е изградена голяма част от банковата мрежа на Пощенска банка, Обединена българска банка, ДСК, ЦКБ и др.
  4. Комплексни радио и телевизионни предавателни и ретласлаторни центрове, кули и мачти. Телевизионните кули на вр. Снежанка в Пампорово, мест. Копитото - Витоша, Русе, Добрич, Белоградчик, вр. Ботев и др. са станали емблематични за Българската телекомуникационна компания
  5. Студийни радио-телевизионни комплекси
  6. Многоетажни и еднофамилни жилищни сгради, магазини, ресторанти
  7. Ваканционни и туристически комплекси, хотели
  8. Гаражно-складови бази, работилници и автосервизи